İçeriğe git

Yönetim Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder, Yönetim Kurulu kararlarını uygular, vakfı yönetir, vakıf harcamalarında ita amiri görevini yapar, vakıf personelini tayin eder veya görevlendirir, 3 ayda bir Yönetim Kuruluna faaliyetleri hakkında rapor verir.
b) Vakfı yurt içinde ve yurt dışında, her türlü resmi ve sivil kuruluşlar nezdinde ve her türlü toplantı ve kurullarda temsil etmek.
c) Yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
d) Genel merkez ve şubeler dâhil bürolarda yürütülen her türlü iş ve işlemleri incelemek ve denetlemek.
e) Vakıf adına basın toplantısı yapmak, beyanatta bulunmak ve yanlış haberleri tekzip etmek.
f) Yönetim kurulunun ilgili üyeleri ile birlikte yazışmaları, muhasebe ve muamele evrakını imzalamak.
g) Mali mevzuata uygun olarak harcamaları kontrol etmek ve banka çeklerini imzalamak.
h) Vakıf denetleme kurulu raporunu yönetim kurulunun ilk toplantısına getirmek.
i) Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi vermek ve çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.
j) Lüzumu halinde herhangi bir karar almaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede tespit edilen miktarda harcama yapmak ve bu durumu her ayın ilk toplantısında yönetim kuruluna getirmek.
k) Vakıf adına çıkarılan tüm yayınların sahibi olarak sorumluluk almak.
l) Gerekli gördüğü hallerde, bazı yetkilerini Vakıf yönetim kurulu üyelerine devretmek.
m) Yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamak© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön