İçeriğe git

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri şunlardır:

a-Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek Vakıfla ilgili faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belli bir sistem dâhilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak.
b-Vakfın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak
c-Yayın çalışmaları için gereken maddi ve teknik imkânları hazırlamak ve yeterli ödeneğin bütçeye konulması için öneride bulunmak
d-Vakfın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak.
e-Vakfın amaç ve ilkeleri ile ilgili araştırmaları ve istatistikleri derlemek.
f-Ulusal ve uluslararası radyo, televizyon ve basın organları ile iletişimi sağlamak.
g-Basın toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h-Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer Vakıf ve sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlamak.
i-Vakıf adına; şube, temsilciliklere, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde bulunmak.
j-Çalışmalarını diğer genel başkan yardımcılarıyla koordineli olarak yürütmek.
k-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
l-Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek.

© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön