İçeriğe git

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri şunlardır:


a-Eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.    
b-Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
c-Önemli gün ve haftalarda, genel merkez ve şubelerin sosyal ve kültürel etkinliklerini planlamak ve uygulamak.
d-Eğitim faaliyetlerinde televizyon, radyo, gazete, dergi, broşür, kitap gibi yayın araçlarından yararlanmak ve bu konuda arşiv oluşturmak.
e- Eğitim amaçlı seminer, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek ve bunlara başkanlık etmek.
f- Çalışmalarını diğer genel başkan yardımcılarıyla koordineli yürütmek.
g-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
ı-Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek.

© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön