İçeriğe git

Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.
b) Genel merkezde, genel hükümler dâhilinde kurulacak bütün komisyonlara katılması halinde başkanlık etmek.
c) Genel merkezin gelen-giden evrakını ve arşiv işlerini yürütmek.
d) Genel merkezin idari işlerini yürütmek,
e) Genel merkez çalışanlarıyla ilgili mevzuatı uygulamak.
f) Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak.
g) Çalışmalarını diğer genel başkan yardımcılarıyla koordineli olarak yürütmek.
h) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
i) Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek,


© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön