İçeriğe git

Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) Vakıf içerisinde bulunan şube ve temsilciliklerde gerekli teşkilatlanmayı sağlamak.
b) Şube ve temsilcilik mensuplarıyla ilgili işlemleri yürütmek, atamaları kesinleşenlerle Şube başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği veya temsilci veya yardımcılığından çekilenlerin belgelerini ilgili mercilere göndermek, şube başkan ve yardımcıları ve temsilci ve yardımcıları envanteri çıkarmak ve arşivini düzenlemek.
c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması hususlarında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yönetim kuruluna rapor sunmak.
d) Şube atamalarının zamanında yapılmasını sağlamak, şube ve temsilciliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Teşkilatla ilgili çalışmalarda yardımcı olacak kitap, dergi, gazete, broşür, bülten, bildiri gibi yayınların hazırlanmasında yardımcı olmak ve çalışanlara dağıtımını sağlamak, bu konuda toplantılar düzenlemek ve teşkilatlanmayla ilgili kararların uygulanmasını sağlamak.
f) Çalışmalarını diğer genel başkan yardımcılarıyla koordineli olarak yürütmek.
g)Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
h)Yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek.

© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön