İçeriğe git
KURUMSAL > VAKIF
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vasiyeti Hk.
VAKIF HAKKINDA

Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapar.

Milli Görüş hareketinin istikametini muhafaza etmeyi amaç edinerek mevcut çalışmalara öncülük eder ve destekler.


Bu çalışmaların gayesi bütün insnalığın dünya ve ahiret saadetini temin etmektir.


Hayatını milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.


Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunar ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.


Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu Müslümanlar olarak yetişmeleri için eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunur.


Kuvvetin değil Hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın tesis edilmesi için İslam ülkeleri ve tüm mazlum milletlerle ortak faaliyetlerde bulunur.


İslam aleminde fikirde, söylemde ve eylemde birliğin sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.


Bu hedeflere ulaşmak için ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslararası toplantılar yapar.


Vakfın gayesi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara imza atan kurum, kuruluş ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller verir.

© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön